Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 8. 9. 2019

1.     Dnes popoludní o 15:30 hod. Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie SALEZKA v novom školskom roku. Čaká vás veľmi bohatý program, ponuky pre deti aj dospelých, občerstvenie a hlavne predstavenie všetkých ponúk nášho SALEZKA počas celého školského roku. Aj náš bar chystá veľa chutných prekvapení. Príďte celé rodiny, chceme predstaviť ponuky SALEZKA na celý šk. rok nie len pre deti, ale aj pre dospelých.

2.     Prihlášky na IMOS, teda prípravu na prvé sv. prijímanie pre žiakov, ktorí navštevujú tretí ročník základnej školy, budú k dispozícii už od budúcej nedele v našom kostole, alebo aj na hodinách náboženstva.

3.     Dospelí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatosti krstu, alebo prvého sv. prijímania, či birmovky, nech sa zahlásia na farskom úrade. Aj tento rok otvárame prípravu pre dospelých.

4.     Zbierka na energie bola vo výške 445€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!

5.     O dva týždne v nedeľu sa bude konať národný pochod za život v Bratislave. Chystáme sa podporiť túto akciu v hojnom počte aj z našej farnosti. Ak sa chcete zúčastniť a ešte nemáte odvoz, stále je možnosť zahlásiť sa do spoločného autobusu. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

6.     Pozývame vás na „večeradlo s Pannou Máriou“ v našom kostole, dňa 10. septembra, v utorok po večernej sv. omši.

7.     Upozorňujeme vás, že už o tri týždne naše SALEZKO organizuje dávno avizované celoslovenské stretnutie animátorov AABB, počas ktorého budeme hostiť 800 mladých ľudí, sestry a saleziánov. Táto akcia ovplyvní aj fungovanie verejných priestranstiev a nášho kostola. Preto už teraz upozorňujeme, že v nedeľu, 29. septembra nebudú v našom kostole sv. omše o 10:30 hod. a o 11:45 hod. Tiež nebude možné v ten deň parkovať na našich plochách a s autami bude každý odklonený na parkovisko na Pieninskú. Slávnostná sv. omša pre všetkých účastníkov akcie, na ktorú pozývame predovšetkým všetkých tých, ktorí budú ubytovávať animátorov a všetkých našich dobrodincov, sa uskutoční o 10:30 hod. na ihrisku, za naším domom.

8.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V piatok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je sviatok Povýšenia sv. Kríža.

Budúcu nedeľu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.