Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 29. 9. 2019

 1. V stredu, 2. októbra, začíname 40 hodinovú eucharistickú adoráciu podľa Sv. Filipa Neriho po rannej svätej omši o 7:00 sa vyloží sviatosť Oltárna k ustavičnej poklone. Vo štvrtok budú sv. omše ráno o 7:00 a pridá sa záverečná sv. omša o 22:00 hod., po ktorej sa sviatosť Oltárna uschová. Úmysly adorácie sú za uzdravenie od závislosti rôzneho druhu, za ozdravenie nášho sídliska, za dar viery, za kňazské a rehoľné povolania. Pozývame vás k modlitbe pred sviatosťou a prosíme, aby ste si zobrali aj konkrétny čas modlitby a ten zapísali do hárkov, ktoré sú vo vestibule kostola. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi. Sv. omša o 18:30 vo štvrtok nebude.
 2. Úmysel sv. omše daný na sv. omšu vo štvrtok o 18:30 sa presúva na sv. omšu o 22:00 hod.
 3. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier každý deň po večernej sv. omši.
 4. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel.
 5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 6. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci október. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 7. V piatok po mládežníckej sv. omši pozývame všetkých dobrovoľníkov a koordinátorov akcie AABB na pohostenie do Salezka, kde by sme sa chceli poďakovať aj krátko zhodnotiť túto víkendovú akciu
 8. Budúcu nedeľu, 6. októbra bude veľké stretnutie všetkých miništrantov. Je určené pre tých, ktorí miništrujú, miništrovali a ešte by chceli začať miništrovať. Pozvaní sú mladší ako aj starší miništranti. Je to dôležité stretnutie, na ktorom si povieme ako budeme fungovať tento rok a ako posilniť našu službu pri oltári. Stretávame sa na sv. omši o 9:00 hod., a po nej sa presunieme do Salezka.
 9. Upozorňujeme všetkých mladých a animátorov, že októbrová duchovná obnova pre sa uskutoční taktiež budúcu nedeľu o 16:00 v Salezku. Po obnove bude nasledovať veľká animátorská porada, kde si prejdeme niektoré nové veci týkajúcich sa nášho Salezka.
 10. Na budúci týždeň bude zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

V utorok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

V streda je spomienka sv. anjelov strážcov.

V piatok je spomienka sv. Františka Assiského.

Budúca nedeľa je dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok.