Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 22. 9. 2019

1.      Prihlášky na IMOS, teda prípravu na prvé sv. prijímanie pre žiakov, ktorí navštevujú tretí ročník základnej školy, sú k dispozícii v našom kostole, alebo aj na hodinách náboženstva.

2.      Dospelí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatosti krstu, alebo prvého sv. prijímania, či birmovky, nech sa zahlásia na farskom úrade. Aj tento rok otvárame prípravu pre dospelých.

3.      V nedeľu, 6. októbra bude veľké stretnutie všetkých miništrantov. Je určené pre tých, ktorí miništrujú, miništrovali a ešte by chceli začať miništrovať. Pozvaní sú mladší ako aj starší miništranti. Je to dôležité stretnutie, na ktorom si povieme ako budeme fungovať tento rok a ako posilniť našu službu pri oltári. Stretávame sa na sv. omši o 9:00 hod., a po nej sa presunieme do Salezka.

4.      Upozorňujeme všetkých mladých a animátorov, že októbrová duchovná obnova pre sa uskutoční taktiež v nedeľu 6. októbra o 16:00 v Salezku. Po obnove bude nasledovať veľká animátorská porada, kde si prejdeme niektoré nové veci týkajúcich sa nášho Salezka. 

5.      Upozorňujeme vás, že najbližší víkend naše SALEZKO organizuje dávno avizované celoslovenské stretnutie animátorov AABB, počas ktorého budeme hostiť 800 mladých ľudí, sestry a saleziánov. Táto akcia ovplyvní aj fungovanie verejných priestranstiev a nášho kostola. Preto už teraz upozorňujeme, že budúcu nedeľu nebudú v našom kostole sv. omše o 10:30 hod. a o 11:45 hod. Tiež nebude možné v ten deň parkovať na našich plochách a s autami bude každý odklonený na parkovisko na Pieninskú. Slávnostná sv. omša pre všetkých účastníkov akcie, na ktorú pozývame hlavne všetkých tých, ktorí budú ubytovávať animátorov a všetkých našich dobrodincov, sa uskutoční o 10:30 hod. na ihrisku, za naším domom. Ostatných prosíme, aby v ten deň šli na sv. omšu o 7:30, 9:00 alebo večer o 18:00 hod.

6.      Upozorňujeme, že všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa prihlásili na ubytovanie mladých v ich príbytkoch počas akcie AABB prišiel mail so všetkými podrobnými informáciami o akcii. Prosíme, aby ste si to skontrolovali vo svojej elektronickej pošte.

7.      Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 27.9. – 29.9. 2019. Program stretnutia je na nástenke.

8.      Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. 

V utorok je výročie posviacky  Katedrálneho  chrámu Svätého Františka Xaverského – v katedrále slávnosť.

V piatok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.

Budúca nedeľa je dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok.