Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 15. 9. 2019

1.     Prihlášky na IMOS, teda prípravu na prvé sv. prijímanie pre žiakov, ktorí navštevujú tretí ročník základnej školy, už sú k dispozícii od dnešnej nedele v našom kostole, alebo aj na hodinách náboženstva.

2.     Dospelí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatosti krstu, alebo prvého sv. prijímania, či birmovky, nech sa zahlásia na farskom úrade. Aj tento rok otvárame prípravu pre dospelých.

3.     V utorok Vás pozývame na stretnutie s naším spolubratom don Danielom Pravdom, ktorý vám porozpráva svoje zážitky z misií v Afrike. Stretnutie sa uskutoční po svätej omši v priestoroch nad kostolom.

4.     V piatok pri mládežníckej sv. omši sa chceme pánu Bohu poďakovať za našu sestru Moniku, ktorá po niekoľkoročnom pôsobení v Banskej Bystrici odchádza na misiu do Albánska. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú rozlúčiť so sestrou Monikou na sv. omšu a po nej na posedenie s malým občerstvením do nášho Salezka.

5.     Budúcu nedeľu sa bude konať národný pochod za život v Bratislave. Chystáme sa podporiť túto akciu v hojnom počte aj z našej farnosti. Ak sa chcete zúčastniť a ešte nemáte odvoz, stále je možnosť zahlásiť sa do spoločného autobusu. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

6.     Upozorňujeme vás, že už o dva týždne naše SALEZKO organizuje dávno avizované celoslovenské stretnutie animátorov AABB, počas ktorého budeme hostiť 800 mladých ľudí, sestry a saleziánov. Táto akcia ovplyvní aj fungovanie verejných priestranstiev a nášho kostola. Preto už teraz upozorňujeme, že v nedeľu, 29. septembra nebudú v našom kostole sv. omše o 10:30 hod. a o 11:45 hod. Tiež nebude možné v ten deň parkovať na našich plochách a s autami bude každý odklonený na parkovisko na Pieninskú. Slávnostná sv. omša pre všetkých účastníkov akcie, na ktorú pozývame hlavne všetkých tých, ktorí budú ubytovávať animátorov a všetkých našich dobrodincov, sa uskutoční o 10:30 hod. na ihrisku, za naším domom.

7.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov.

V piatok je spomienka sv. Kórejských mučeníkov.

V sobotu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.

Budúca nedeľa je dvadsiata piata nedeľa v období cez rok.