Aj my sme sa zúčastnili Národného pochodu za život 2019

Už po tretí krát sa na Slovensku konal Národný pochod za život. V sobotu 22. septembra prišlo do Bratislavy vyše 50 000 ľudí z celého Slovenska, aby bojovali za najmenších z nás, ako bolo vidieť aj zo sloganu tohtoročného pochodu. Z našej farnosti sa do Bratislavy vydal jeden autobus. Mladí aj starší sa spojili, aby podporili túto iniciatívu. Starší farníci si veľmi pochvaľovali fakt, že sa mladí zo Salezka rozhodli ísť spolu s nimi a nešli samostatne. Cesta sa niesla v rodinnej atmosfére, popretkávaná modlitbou ruženca. Prvá zastávka v Bratislave viedla do areálu výstaviska Incheba, kde bola slávnostná sv. omša za prítomnosti všetkých biskupov Slovenska. Po nej sa väčšina účastníkov presunula na Námestie Slobody, kde začínal samotný pochod. Predprogram tvorili príhovory, svedectvá, vystúpenia hudobných skupín a iné. Samotný pochod trval vyše hodiny. Veľkým povzbudením bola prítomnosť mnohých mladých rodín, manželov a detí. Všetci, vrátane našich farníkov a mladých, mávali vlajkami, spievali a vytvárali atmosféru prijatia a rodinnosti.

Lukáš Závodník SDB

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.