Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 1. 9. 2019

1.     Od dnešnej nedele sú už sv. omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. V bežné dni budú znova aj ranné sv. omše o 7:00 hod. a v nedeľu aj sv. omša o 11:45 hod.

2.     Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.

3.     Dnes je prvá nedeľa v mesiaci september. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

4.     V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci september, deň modlitieb za duchovné povolania. Myslime v našich modlitbách aj na nové duchovné povolania z našej farnosti.

5.     V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.

6.     Na budúcu nedeľu budeme vzývať Ducha Svätého z príležitosti začiatku nového školského roka. Modlitba k Duchu Svätému, VENI SANCTE bude pri sv. omšiach o 9:00 hod. a 10:30 hod.

7.     Deti, mladí a rodiny sa už môžu tešiť na veľmi pekné a pestré ponuky nášho SALEZKA aj v novom školskom roku. Naši animátori spolu so saleziánmi a saleziánkami už chystajú slávnostné otvorenie SALEZKA, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu, 8. septembra. Odvtedy sa rozbehnú aj stretká, krúžky a celá činnosť oratka.

8.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je spomienka sv. Košických mučeníkov.

Budúca nedeľa je dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok.