Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 28. 7. 2019

1.     Tento týždeň sa naši animátori zúčastnili púte po stopách dona Bosca v Taliansku a dnes večer vyrážajú na spiatočnú cestu. Ďakujeme za Vaše modlitby. A spomeňme si v modlitbách aj na úmysel za plánovanie nového školského roka, ktoré začne budúci týždeň, aby sme sa nechali viesť Duchom Svätým.

2.     Budúcu nedeľu je zbierka na energie.

3.     Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel ani najbližší štvrtok.

4.     V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.

5.     Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

6.     Upozorňujeme, že 22. septembra sa bude konať národný pochod za život v Bratislave. Záujemci, ktorí by chceli ísť na túto slávnosť spoločným autobusom do Bratislavy, sa môžu nahlásiť v sakristii.

7.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Marty.

V stredu je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.

V štvrtok je spomienka sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je osemnásta nedeľa v období cez rok.