Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 21. 7. 2019

1.     Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými podporujete zdarný priebeh letných akcií s deťmi. Ďakujeme aj všetkým našim animátorom, ktorí vložili svoj čas do prípravy a organizácie týchto akcií. Tento víkend prebieha chlapčenský tábor a v pondelok odchádzame s našimi animátormi na púť po stopách dona Bosca, do Turína. Prosíme o ďalšie modlitby.

2.     Upozorňujeme, že 22. septembra sa bude konať národný pochod za život v Bratislave. Záujemci, ktorí by chceli ísť na túto slávnosť spoločným autobusom do Bratislavy, sa môžu nahlásiť v sakristii.

3.     Dnes, 21. júla je 8. výročie dňa smrti banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Spomeňme si naňho v modlitbách.

4.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

 

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Márie Magdalény.

V utorok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.

V štvrtok je sviatok sv. Jakuba, apoštola.

V piatok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.

V sobotu je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.

Budúca nedeľa je sedemnásta nedeľa v období cez rok.