Farské oznamy na nedeľu zoslania Ducha Svätého – 9. 6. 2019

1. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.  Od pondelka 10. júna sa znova modlíme modlitbu Anjel Pána.

2.  Veriaci, ktorý sa počas dnešnej slávnosti Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

3.     Zajtra, v pondelok, je Svätodušný pondelok po nedeli zoslania Ducha Sv. V našom kostole bude sv. omša večer o 18:30 hod.

Zbierka na katolícke masmédia minulú nedeľu bola vo výške 350€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

5.     Srdečne pozývame chlapcov a dievčatá vo veku od 7. – 13 rokov do nášho Salezko –  hokejbalového tímu. Ponúkame tréningy 3x do týždňa a účasť na turnajoch Hokejbalovej Extraligy SR. Potrebnú výstroj zapožičiame. Bližšie informácie u saleziána Petra Kukľu.

 

Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že od dnešnej nedele je možné vyzdvihnúť si DVD s fotkami a videom zo slávnosti prvého sv. prijímania. DVDčká si môžete vyzdvihnúť u kostolníka v sakristii po sv. omši.

6.     Stále vás prosíme o ochotu ubytovať našich animátorov počas celoslovenského stretnutia animátorov, ktoré sa bude konať u nás v Banskej Bystrici 27. – 29. septembra. Veľká vďaka všetkým, ktorí už prejavili ochotu. Už vieme pokryť ubytovanie pre vyše 200 animátorov. Hľadáme nocľah ešte pre ďalších 400 osôb. Za Vašu ochotu pán Boh zaplať. Viac informácií nájdete na banneri pri východe z kostola, kde si môžete vyzdvihnúť aj kontakt na zodpovedné osoby za toto ubytovanie.

7.     Budúcu nedeľu je zbierka na energie.

8.     Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

Pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; svätodušný pondelok.

V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.

Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice.