Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 30. 6. 2019

1.     Upozorňujeme vás na zmeny v bohoslužobnom poriadku počas letných prázdnin, v júli a auguste, ktoré začínajú platiť už od dnešnej nedele.  V našom kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18:30 hod., nebudú ranné sv. omše o 7:00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11:45 hod.

2.     Budúcu nedeľu je zbierka na energie.

3.     Dnes už začína náš prvý prázdninový tábor v Jasení. Prosíme Vás o modlitby za zdarný priebeh všetkých prázdninových akcií s deťmi.

4.     V štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je dňom modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel ani cez prázdniny.

5.     V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.

6.     Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

7.     V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše v našom kostole budú o 7:30 hod. a o 18:30 hod.

8.     Zbierka na dobročinné diela svätého otca bola vo výške 440€. Za vaše milodary srdečné pán Boh zaplať.

9.     Myslime v našich modlitbách na spolubrata Jozefa Kabinu, ktorý bol našim slávnostným kazateľom aj počas dňa farnosti a minulý týždeň tragicky zahynul. Pohreb bude 2. júla v Lovči. Oznámenie na nástenke.

10.                       Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok Návštevy Panny Márie.

V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.

Budúca nedeľa je štrnásta nedeľa v období cez rok.