Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 2. 6. 2019

1.     Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí veľkodušne venovali svoj čas pri organizácii Dňa farnosti a včerajšej veľkej brigáde v našom Salezku.

2.     Od piatku sa modlíme deviatnik k Duchu svätému. Modlitba deviatniku je každý deň na záver večernej sv. omše.

3.     Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.

4.     V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.

5.     V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania.

6.     Dnes popoludní pozývame všetky deti na tradičnú akciu DEŇ DETÍ pod oporným múrom dole v Sásovej. Čaká na Vás veľa pekných atrakcií. Začína sa o 15:30 hod.

7.     Chceme dať do pozornosti, že 22. septembra 2019 sa koná národný pochod za život v Bratislave. Ak by bol niekto ochotný zobrať si organizačnú stránku za našu farnosť, nech sa prihlási u pána farára.

8.     Misionári, saletíni v auguste organizujú týždenný letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Viac informácií o prihlasovaní nájdete na nástenke.

9.     Najbližší víkend sa bude konať Turičná púť na Starých Horách. Viac informácií o púti nájdete na nástenke.

 

1.      Srdečne pozývame chlapcov a dievčatá vo veku od 7. – 13 rokov do nášho Salezko –  hokejbalového tímu. Ponúkame tréningy 3x do týždňa a účasť na turnajoch Hokejbalovej Extraligy SR. Potrebnú výstroj zapožičiame. Bližšie informácie u saleziána Petra Kukľu.

10.                       Stále vás prosíme o ochotu ubytovať našich animátorov počas celoslovenského stretnutia animátorov, ktoré sa bude konať u nás v Banskej Bystrici 27. – 29. septembra. Veľká vďaka všetkým, ktorí už prejavili ochotu. Už vieme pokryť ubytovanie pre 200 animátorov. Hľadáme nocľah ešte pre ďalších 400 osôb. Za Vašu ochotu pán Boh zaplať. Viac informácií nájdete na banneri pri východe z kostola, kde si môžete vyzdvihnúť aj kontakt na zodpovedné osoby za toto ubytovanie.

11.                       Dnes je zbierka na masmédiá. Za vaše milodary pán Boh zaplať!

12.                       Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, turíčna nedeľa.