Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 16. 6. 2019

1.     Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho  Kristovho Tela a Krvi.  Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 hod. a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.

2.     Procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou bude s otcom biskupom Mariánom Chovancom v nedeľu, 23. júna. Procesii bude predchádzať sv. omša o 9:30 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

3.     Stále vás prosíme o ochotu ubytovať našich animátorov počas celoslovenského stretnutia animátorov, ktoré sa bude konať u nás v Banskej Bystrici 27. – 29. septembra. Veľká vďaka všetkým, ktorí už prejavili ochotu. Už vieme pokryť ubytovanie pre vyše 270 animátorov. Hľadáme nocľah ešte pre ďalších 300 osôb. Za Vašu ochotu pán Boh zaplať. Viac informácií nájdete na banneri pri východe z kostola, kde si môžete vyzdvihnúť aj kontakt na zodpovedné osoby za toto ubytovanie.

4.     Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať!

5.     Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.

V piatok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

Budúca nedeľa je dvanásta nedeľa v cezročnom období.