Zážitky, ktoré prežijú večnosť

Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici už od nepamäti žilo športom. Svedčia o tom nespočetné turnaje, ktorých sa naši reprezentanti zúčastnili, či množstvo pohárov a ocenení, ktoré sa nachádzajú v priestoroch oratória. Desiati futbalisti zo staršej kategórie chceli po minuloročnej skúsenosti z Krakova žiť ďalej svoj sen a reprezentovať Salezko a mesto aj na medzinárodnej úrovni.

Medzinárodné saleziánske športové hry – PGSi (tal. Polisportive Giovanili Salesiane international) tento rok oslavovali svoje 30. narodeniny a Banská Bystrica nemohla chýbať. Už tradične sa súťažilo v štyroch rozličných športoch – basketbal, volejbal, malý futbal a stolný tenis. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 104 tímov a 33 atlétov v ping-pongu zo 14 európskych krajín a Egypta, dohromady približne 1 200 mladých športovcov.

Miestom konania sa tento rok stala slovinská Ľubľana. V tomto krásnom meste mali naši mladí okrem súperenia s najlepšími z Európy možnosť prezrieť si krásy mesta a jeho okolia. Piatkové poobedie chalani strávili na známom ostrove Bled, kde zažili krásu slovinskej prírody. Vtedy už bolo jasné, že im postup len tesne ušiel, a tak mohli zvyšný čas venovať spoznávaniu krajiny a získavaniu nových priateľstiev.

Hry, ktoré sa konali počas celého týždňa na prelome apríla a mája, priniesli množstvo krásnych i smutných momentov. Na ihrisku, ale i mimo neho sa však ukázala bojovnosť a zapálenosť našich chalanov. Celý čas na úrovni reprezentovali saleziáske stredisko, ale i naše krásne mesto. Hoci tento rok postup ušiel len o vlások, odchádzali zo Slovinska šťastní, že mohli zažiť opäť niečo nové, niečo krásne. Niečo, čo si zapamätajú do konca svojich životov. Na ihrisku ukázali húževnatosť a to, že dokážu súperiť s tými najlepšími z najlepších.

Toto všetko je však obrovskou zásluhou nielen ich pravidelných tréningov a zapálenosti pre hru, ale hlavne vďaka dobrodincom, ktorí umožnili splniť ich sen. Veľká vďaka preto patrí pánovi primátorovi Noskovi a mestu Banská Bystrica za finančnú podporu. Bez ich pomoci by táto akcia vôbec nebola možná.

Vďaka patrí takisto firme Everlift, ktorá okrem finančnej pomoci pri tvorbe dresov taktiež darovala knihy o meste Banská Bystrica v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré boli darované súperom a ľuďom do rozličných kútov Európy. Aj takýmto spôsobom bolo možné reprezentovať naše mesto. V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým, ktorí mysleli v modlitbách alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom pričinili k tomu, že PGSi bolo aj s bystrickou účasťou.

Ivan Bernát

S finančnou podporou mesta Banská Bystrica

PGSi 2019 – Ľubľana

30. 04. - 05. 05. 2019

dátum

Ľubľana, Slovinsko

miesto

Ivan Bernát

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.