Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 26. 5. 2019

1.     Včera bola v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. K prvému sv. prijímaniu pristúpilo toho roku 58 detí. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, animátorom a zaangažovaným do pekného priebehu liturgie a aj celoročnej prípravy detí. Povzbudzujme deti k častej účasti na sv. prijímaní a sprevádzajme ich naďalej svojimi modlitbami.

2.     V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni za úrodu.

3.     piatok sa začína modliť deviatnik k Duchu svätému. Budeme sa modlievať vždy na záver večernej sv. omše.

4.     Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.

5.     Budúcu sobotu, 1. júna, vás pozývame na veľkú brigádu do nášho Salezka. Touto brigádou chceme odštartovať prerábku našich priestorov na prízemí a potrebujeme veľa ochotných rúk, aby sa stihli nárazovo spraviť všetky prípravné práce. Ak máte záujem zapojiť sa, prihláste sa po sv. omši v našom INFO stánku.

6.     Budúcu nedeľu pozývame všetky deti na tradičnú akciu DEŇ DETÍ pod oporným múrom dole v Sásovej. Čaká na Vás veľa pekných atrakcií. Začína sa o 15:30 hod.

7.     Oznamujeme vám, že prihlasovanie detí na naše letné tábory je už ukončené. Ďakujeme vám, že ste prihlásili vaše deti na naše letné akcie a prosíme vás, aby ste poplatky uhradili čím skôr.

8.     V štvrtok, 30. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 hod. a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.

9.     Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédiá.

10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

 

11. Osobitné oznamy na DNI FARNOSTI

a.      Akcia AABB

b.      Projekt „DRUHÝ DYCH“

c.       Hokejbal v Salezku

d.      Projekt „Stav s nami na mladých.“

Všetky bližšie INFORMÁCIE spolu s možnosťou zakúpiť si SALEZKO tričkov INFO stánku v priebehu celého DŇA FARNOSTI.

 

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok.

V sobotu je spomienka sv. Justína, mučeníka.

Budúca nedeľa je siedma Veľkonočná nedeľa.