Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 19. 5. 2019

  1. Budúcu sobotu máme v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:00 hod. Sprevádzajme naše deti v modlitbách. Spovedanie detí a ich rodičov bude v piatok od 16:00 hod.

  2. Budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti, sme pre Vás prichystali tradičný DEŇ FARNOSTI. Tento deň chceme osláviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a spoločným posedením v našom stredisku. Preto túto nedeľu sv. omše o 9:00 a o 11:45 hod. nebudú, ale stretneme sa všetci na slávnostnej sv. omši o 10:30 hod. na ihrisku za saleziánskym strediskom. Úmysly sv. omší budú slávené na spoločnej sv. omši. Slávnostný kazateľ bude don Jozef Kabina. Po sv. omši sa už môžete tešiť na spoločný obedový guľáš a občerstvenie, takže v tento deň môžete varenie doma vynechať. Na sv. omšu možno prísť v športovom oblečení, aby ste sa po nej nemuseli vracať domov. V Deň farnosti bude možné zakúpiť si rôzne prekvapenia a občerstvenie. Kto by chcel prispieť do spoločného pohostenia, môže priniesť nejaký koláč.
  3. V tieto dni pokračujeme v modlitbe deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Spoločná modlitba deviatnika je vždy pri večernej sv. omši pred požehnaním. Z tohto dôvodu bude večerná omša aj zajtra, pondelok o 18:30 hod.
  4. Liturgická spomienka na Pannu Máriu Pomocnicu, našu patrónku pripadá na piatok, 24. mája. Preto v ten deň pozývame celú farskú rodinu k nám na ihrisko za domom, kde sa pomodlíme rozjímavý mládežnícky ruženec. Začneme hneď po mládežníckej sv. omši vzadu za domom. Po ruženci otvoríme aj pestrý bar a mládežnícke stredisko.
  5. Pripomíname, že stále hľadáme ochotných ľudí, ktorí by nám pomohli s ubytovaním animátorov počas septembrovej akcie „animátor“. Pri východe z kostola si môžete viac prečítať na banneri, prípadne si vyzdvihnúť papierik s telefónnym číslom, kde sa dozviete viac podrobných informácii. Za vašu ochotu vopred ďakujeme.
  6. Jarná zbierka na seminár bola vo výške 350€. Zbierka išla na podporu seminaristov Banskobystrickej diecézy, ktorí ešte študujú v Badíne a od septembra pokračujú v svojom štúdiu v Nitrianskom seminári. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V piatok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, hlavnej patrónky saleziánov a patrónky nášho kostola.

Budúca nedeľa je šiesta Veľkonočná nedeľa.