Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 12. 5. 2019

  1. Dnešná nedeľa je nedeľa Dobrého Pastiera, deň modlitieb za duchovné povolania. Myslime dnes osobitne v našich prosbách na nové rehoľné a kňazské povolania aj z našej farnosti.
  2. Budúci týždeň sa konajú duchovné cvičenia žien z našej farnosti. Prosíme Vás o modlitby.
  3. Zbierka na energie bola vo výške 400 €. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  4. Zajtra, v pondelok je spomienka na blahoslavenú Máriu Dominiku Mazzarellovú. Preto bude slávnostná omša večer o 18:30 v našom kostole.
  5. Upozorňujeme vopred, že v nedeľu o dva týždne budú v našej farnosti hody. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti, sme pre Vás prichystali tradičný DEŇ FARNOSTI. Tento deň chceme osláviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a spoločným posedením v našom stredisku. Preto túto nedeľu sv. omše o 9:00 a o 11:45 hod. nebudú, ale stretneme sa všetci na slávnostnej sv. omši o 10:30 hod. na ihrisku za saleziánskym strediskom. Úmysly sv. omší budú slávené na spoločnej sv. omši. Po sv. omši sa už môžete tešiť na spoločný obedový guľáš a občerstvenie.
  6. V stredu začína deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Spoločná modlitba deviatnika bude vždy pri večernej sv. omši pred požehnaním.
  7. Chceme vás informovať, že v 27. až 29. septembra sa bude u nás konať veľké celoslovenské stretnutie saleziánskych animátorov, na ktorom očakávame okolo 700 účastníkov. Náš otec provinciál nás poprosil, aby sa práve u nás, v Banskej Bystrici uskutočnilo toto stretnutie, na ktorom by sme mali hostiť okolo 700 mladých ľudí na celý víkend. Radi by sme Vás poprosili o pomoc pri organizovaní tejto akcie hlavne s ubytovaním. Pomôže nám, ak týchto animátorov budeme môcť ubytovať v rodinách našej farnosti. Ak by ste sa chcete zapojiť a máte možnosť u seba ubytovať (t.z. prenocovať) dve, tri, či viac osôb, nechajte nám na vás kontakt na papieriku, ktorý nájdete vo vestibule, aby sme sa s vami mohli spojiť a poskytnúť Vám viac informácií. Aby sme stihli zabezpečiť ubytovanie pre týchto animátorov do septembra, potrebujeme preveriť naše možnosti ubytovania v rodinách takto, v predstihu. Preto vám budeme vďační, ak už teraz zanecháte svoj kontakt. Pán Boh zaplať za veľkodušnosť každej ochotnej duši. Viac informácii na banneri vo vestibule kostola.
  8. Dnes je jarná zbierka na seminár. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka na bl. Máriu Dominiku Mazzarellovú. Zároveň je 101. výročie Fatimských zjavení Panny Márie.

V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola

V štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Budúca nedeľa je 5. Veľkonočná nedeľa.