Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 7. 4. 2019

  1. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod.
  2. Dnes večer o 17:00 hod. pozývame všetkých spevákov zborových pašií na nácvik do Salezka.
  3. Budúca nedeľa je Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa. Pri sv. omšiach sa budú svätiť bahniatka. Je to na pamiatku Kristovho slávneho vstupu do Jeruzalema. Prosíme Vás, aby ste si ich nezabudli priniesť.
  4. V piatok, sobotu, nedeľu je Kvetný víkend. V nedeľu o 10:30 hod. vo Farskom kostole bude mať otec biskup sv. omšu pre mládež.
  5. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  6. Budúcu nedeľu popoludní bude zároveň predveľkonočné spovedanie v našom kostole. Začne pôstnou kázňou o 15:00 hod.
  7. Ak máte doma chorých a nevládnych, prosíme Vás, aby ste ich nahlásili na veľkonočnú sviatosť zmierenia a pomazania chorých v sakristii kostola.
  8. Budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka na mládež.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je nedeľa utrpenia Pána, čiže kvetná nedeľa.