Zdolali vrch prisĽÚBENÍ

„Mňa takýto život nebaví, žiť prázdnotu dní, ísť nevedno kam“

preto sa animátorky zbalili a putovali za Pánom, aby načerpali z prameňa. Ich dobrodružstvo sa začalo v nedeľu večer. Po príchode na štart stáli dievčatá, plné radosti, strachu i očakávania, pred jednou z najťažších úloh – pozrieť sa až na dno svojej duše. Začiatok bola tá ľahšia časť. Aj keď máme strach čo objavíme, sme plní entuziazmu, energie a robíme prvé kroky. Po prvom prebudení sa začalo skutočné dobrodružstvo. Dobrodružstvo lásky. Od rána do večera, dievčatá hľadali a spoznávali Boha Otca. Otvárali si srdcia, aby to, po čom odpradávna človek túži, naplnilo unavené a zranené srdcia. Prostredníctvom múdrych slov Lívie a Pauli, ktoré animátorky sprevádzali, sa odpútavali od stereotypov a zaužívaných pravidiel, aby sa nechali premieňať láskou. Nanovo pociťovali, že Boh je Bohom zázrakov a napriek pokušeniam, pádom, obavám sa ponárali do Jeho lásky. Vystupovali na Vrch prisľúbení, kde spolu s Mojžišom objavovali, že Boh nám nedal prikázania, aby nás obmedzoval, ale aby nás chránil. Za každým príkazom Desatora nachádzali lásku. Pán sa im ukazoval v nádhernom počasí, prírode a výbornom jedle, ktoré animátorkám pripravili šikovní kuchári. Nebolo to vždy jednoduché. Hlbiny duše odkrývajú aj veci, ktorým sa radšej vyhneme. Dievčatá zabojovali a jemné srdcia boli naplnené láskou, ktorou sa ich dotkol Milujúci Stvoriteľ. Zdolali Vrch prisľúbení a v radosti pokračujú s novou silou pracovať na diele spásy.

Alžbeta Širáňová

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

03. - 07. 03. 2019

dátum

Banská Belá

miesto

Agi Macková, Klára Chytilová, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.