Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 31. 3. 2019

  1. V sobotu, 6. apríla bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  2. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel.
  3. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  4. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci apríl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  5. Budúci týždeň je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  6. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je piata pôstna nedeľa.