Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 24. 3. 2019

  1. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod.
  2. Zajtra, v pondelok je slávnosť zvestovania Pána. Preto bude omša v našom kostole aj večer o 18:30 hod. Sv. omši bude predchádzať modlitba sv. ruženca o 18:00 hod.
  3. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  4. Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa dnes večer, pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov, ktorý sa uskutoční po večernej sv. omši v priestoroch saleziánskeho strediska.
  5. Taktiež dnes večer o 17:00 hod. pozývame všetkých spevákov zborových pašií na prvý nácvik do nášho strediska.
  6. Upozorňujeme vás, že zo soboty, 30. marca na nedeľu, 31. marca sa mení čas. O 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť zvestovania Pána.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna nedeľa.