Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 17. 3. 2019

  1. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť krížovú cestu či už v piatok, alebo v nedeľu, nech sa zapíšu do tabuľky v sakristii.
  2. Zbierka na charitu, ktorá bola zaslaná na Biskupský úrad, bola vo výške 530€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  3. Pastoračné centrum z Pavloviec nad Uhom, rodiska bl. Anky Kolesárovej ponúka na predaj ručne vyrábaných, pečených veľkonočných baránkov. Dobrovoľným príspevkom za týchto baránkov môžeme podporiť rozvoj pútnického miesta Anky Kolesárovej. Ak máte záujem, zastavte sa po sv. omši vo vestibule kostola.
  4. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  5. Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa budúcu nedeľu, 24. marca, pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov, ktorý sa uskutoční po večernej sv. omši v priestoroch saleziánskeho strediska.
  6. Taktiež budúcu nedeľu o 17:00 hod. pozývame všetkých spevákov zborových pašií na prvý nácvik do nášho strediska.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V utorok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.

Budúca nedeľa je tretia pôstna nedeľa.