Farské oznamy na 4. nedeľu v období cez rok – 3. 2. 2019

  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k oslavám sviatku sv. Jána Bosca. Vďaka za prípravu všetkých liturgických momentov, ako aj za DON BOSCO show, do ktorej sa veľkodušne zapojilo veľa ľudí z našej farnosti.
  2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  3. V sobotu, 9. februára pri rannej sv. omši, ktorá výnimočne začne o 8:00 hod. budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať človek chorý, ďalej vo veku nad 60 rokov a čo je dôležité – v stave milosti posväcujúcej (po vykonaní sv. spovede).
  4. V sobotu, 9. februára bude u nás takisto prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť, aby sa dostavili v sobotu o 9:00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Asistenciu k deťom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným občerstvením, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
  5. Taktiež v sobotu, 9. februára bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  6. Budúcu nedeľu, 10. februára, bude v našom kostole celodenná adorácia pred sviatosťou oltárnou. Eucharistia sa vyloží po poslednej sv. omši dopoludnia a ostane vystavená až do večernej sv. omše. V rámci toho bude o 17:45 hod. adorácia mládežnícky animovaná. Ste srdečne pozvaní.
  7. Oznamujeme, že kapacita saleziánskeho plesu je už naplnená, preto už nie je možné zakúpiť si ďalšie lístky.
  8. O dva týždne, v sobotu 16. februára doobeda sa v našom stredisku uskutoční rodinný minikarneval. Aktivity budú zamerané najmä pre deti od 0 do 5 rokov. Viac informácií na plagátoch.
  9. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  10. Chceme sa vám poďakovať za vašu podporu pri hlasovaní za náš saleziánsky projekt. Z celkového počtu 336 prihlásených projektov sa ten náš dostal cez dve kolá do užšieho výberu v rámci grantovej výzvy „Mám na to“. A včera aj vďaka Vášmu hlasu sme spomedzi 100 vybraných projektov dosiahli 5.  miesto a získame podporu 8000 € na Orientačné dni, ktoré robíme pre žiakov z Banskobystrických škôl. Je to veľká pomoc, ďakujeme.
  11. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.

V stredu je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

Budúca nedeľa je piata nedeľa v cezročnom období.