Farské oznamy na 3. nedeľu v období cez rok – 27. 1. 2019

  1. Dnes popoludní Vás srdečne pozývame na DON BOCO SHOW s názvom „U don Boca miesta dosť.“ Naši mladí, deti aj dospelí si prichystali veľmi zaujímavé a zábavné čísla tak, aby sme sviatok nášho zakladateľa mohli osláviť aj kultúrno – zábavným programom. Celá oslava začne dnes popoludní o 17:00 hod. v misijnom dome na Skuteckého ulici.
  2. Sviatok sv. Jána Bosca, ktorý slávime už dnes, keďže je nedeľa, pripadá presne na štvrtok, 31. januára. Preto aj v štvrtok bude večer slávnostná sv. omša, na ktorú pozývame všetkých našich dobrodincov a priateľov dona Bosca.
  3. Pred sviatkom dona Bosca stále pokračujeme v deviatniku k donovi Boscovi každý deň po večernej sv. omši. Z tohto dôvodu bude omša aj zajtra, pondelok o 18:30 hod.
  4. V piatok, 1. februára je prvý piatok v mesiaci február. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
  5. V sobotu, 2. februára je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Na sv. omše si môžete priniesť sviece na požehnanie.
  6. Keďže spomienka na sv. Blažeja pripadá toho roku na nedeľu, svätoblažejské požehnanie hrdla budeme dávať v sobotu, 2. februára pri večernej sv. omši.
  7. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  8. Kňazský seminár Františka Xaverského ponúka možnosť denného štúdia pre kandidátov kňazstva aj laikov. Podmienka je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Viac informácií na www.xaver.sk
  9. V týchto dňoch sa v Paname slávia svetové dni mládeže so sv. otcom. Hlavnú sv. omšu môžete sledovať dnes v priamom prenose televízie Lux o 13:00 hod.
  10. Dňa 23. februára sa uskutoční saleziánsky ples v priestoroch jedálne UMB. Vstup na ples je možné zabezpečiť si jedine vyplnením elektronického formulára cez našu webovú stránku sbb.sk.
  11. Ďakujeme všetkým, ktorí ste zahlasovali za náš projekt orientačných dní zaslaním sms správy na grant „mám na to“. Prosíme vás, aby ste nám ešte pomohli šíriť osvetu a získavať ďalšie hlasy. Hlasovanie končí v štvrtok, 31. januára.
  12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

V štvrtok je spomienka sv. Jána Bosca, kňaza. Pre saleziánsku rodinu slávnosť.

V sobotu je sviatok Obetovanie Pána – Hromnice

Budúca nedeľa je štvrtá nedeľa v cezročnom období.