Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 24. 2. 2019

   1. V piatok, 1. marca je prvý piatok v mesiaci február. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
   2. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
   3. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým organizátorom nášho saleziánskeho plesu za pekný a vydarený včerajší večer.
   4. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
   5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 8. nedeľa v cezročnom období.