Farské oznamy na 5. nedeľu v období cez rok – 10. 2. 2019

  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli pri rušení Vianočnej výzdoby a Betlehema.
  2. Dávame do pozornosti, že v utorok, 12. februára sa v Žiarskej Doline začne provinciálna kapitula Saleziánov don Bosca na Slovensku. Myslime v modlitbách aj na tento úmysel, aby sme aj v našej provincii vedeli byť pozorní na vnuknutia Ducha sv. a skvalitňovať náš zápal pre mladých ľudí.
  3. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  4. Budúcu sobotu 16. februára sa o 9:30 hod. v našom stredisku uskutoční rodinný minikarneval. Aktivity budú zamerané najmä pre deti od 0 do 5 rokov. Viac informácií na plagátoch.
  5. Od utorka 19. februára Vám chceme ponúknuť biblické stretnutia. Bude to séria 5 stretnutí – katechéz a sú určené pre kohokoľvek, kto sa chce viac ponoriť do spoznávania biblie. Budú prebiehať vždy po večernej sv. omši, o 19:00 hod. v našom stredisku. Katechézy bude viesť don Jozef Špalek.
  6. Zbierka na energie bola vo výške 370 €. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 6. nedeľa v cezročnom období.