Farské oznamy na 2. nedeľu vo Vianočnom období – 6. 1. 2019

  1. Dnes po sv. omšiach si môžete zobrať trojkráľovú vodu.
  2. V trojkráľovom období je dobrým zvykom dať si požehnať dom, či byt. Kto si chce dať požehnať príbytok, prosíme, aby to prišiel nahlásiť do sakristie.
  3. Vianočná zbierka bola vo výške 531€ a novoročná zbierka 548€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  4. V minulom roku sa pokladnička so zbierkou pre núdznych naplnila sumou 455€ a z akcie Mikuláš sa na tento zámer vyzberalo 355€. Z celej tej sumy sa pomohlo 10 chudobnejším rodinám. Pán Boh zaplať za Vašu veľkodušnosť.
  5. V utorok, 8. januára máme liturgickú spomienku na blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána, mučeníka za duchovné povolania. V ten deň slávime 50. výročie smrti Titusa Zemana. Večer bude v kostole slávnostná sv. omša.
  6. V piatok, 11. januára sa naša farnosť pridá ku veľkej celoročnej štafete Adorácie rodín za rodiny. Pozývame vás na chvíľu k Ježišovi v Eucharistii, a tak sa zjednotiť s mnohými ďalšími rodinami na Slovensku. Adorácia začne po rannej sv. omši a bude trvať až do večernej sv. omše. Viac si môžete prečítať na nástenke.
  7. V sobotu, 12. januára bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  8. V nedeľu 13. januára19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka na bl. Titusa Zemana, saleziána, kňaza a mučeníka.

V nedeľu je druhá nedeľa po narodení Pána, sviatok Krstu Krista Pána.