Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 20. 1. 2019

  1. Budúcu nedeľu oslavujeme sviatok nášho zakladateľa sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti sme pozvali k nám slávnostného kazateľa, dona Cyrila Slíža, ktorý bude celebrovať sv. omše o 9:0010:30 hod.
  2. V túto nedeľu Vás zároveň pozývame na tradičnú DON BOCO SHOW s názvom „U don Boca miesta dosť.“ Naši mladí, deti aj dospelí si už chystajú veľmi zaujímavé a zábavné čísla tak, aby sme sviatok nášho zakladateľa mohli osláviť aj kultúrno – zábavným programom. Celá oslava začne budúcu nedeľu o 17:00 hod. v misijnom dome na Skuteckého ulici.
  3. V utorok, 22. januára, už začíname duchovnú prípravu na sviatok nášho zakladateľa, sv. dona Bosca. Budeme sa modlievať deviatnik k donovi Boscovi každý deň po večernej sv. omši.
  4. Dňa 23. februára sa uskutoční saleziánsky ples v priestoroch jedálne UMB. Vstup na ples je možné zabezpečiť si už od dnes jedine vyplnením elektronického formulára cez našu webovú stránku sbb.sk.
  5. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 1. – 27.1. 2019. Program stretnutia je na nástenke.
  6. Chceme sa srdečne poďakovať dirigentovi pánu Tužinskému, účinkujúcim a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh veľmi pekného Trojkráľového koncertu minulú nedeľu.
  7. Naliehavá prosba: V týchto dňoch nám môžete výrazne pomôcť, ak zahlasujete za náš projekt Orientačných dní zaslaním jednej SMS správy. Cez nadáciu Slovenskej Sporiteľne môžeme získať potrebné finančné prostriedky na realizáciu preventívneho programu „Orientačné dni“, ktoré robíme pre žiakov Banskej Bystrice v našom prostredí. Spomedzi 100 vybraných projektov sme jediný saleziánsky projekt s týmto zameraním na výchovu mladých a potrebujeme sa dostať do prvej päťky. Stačí poslať jednu správu v tvare HLAS medzera Ak by ste boli ochotní nám v tom pomôcť, vyzdvihnite si pri východe z kostola od miništrantov lístok s číslom, kde treba zahlasovať. Cena SMS je ako bežne pri Vašim operátorovi, takže nestojí skoro nič. Za vašu podporu ďakujeme.
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.

V utorok je spomienka sv. Vincenta, diakona a mučeníka

V štvrtok je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola.

V sobotu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

Budúca nedeľa je tretia nedeľa v cezročnom období.