Farské oznamy na 3. Vianočnú nedeľu 13. 1. 2019

  1. Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a od pondelka 14. januára, začína „cezročné obdobie“. Vianočnú výzdobu je možné ponechať si až do sviatku Obetovania Pána, 2. februára.
  2. Minulý piatok sa naša farnosť pridala ku veľkej celoročnej štafete Adorácie rodín za rodiny. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prišli podporiť tento úmysel aj svojou modlitbou.
  3. Dnes večer19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
  4. V štvrtok, 17. januára, bude po večernej sv. omši animovaná adorácia na úmysel za nové duchovné povolania. Pozývame vás k modlitbe na tento úmysel.
  5. tento štvrtok začína v celej Cirkvi aj týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime v modlitbách na tento úmysel. Budeme ho sledovať aj pri sv. omšiach.
  6. V piatok, 18. januára, si chceme v našom Salezku zvlášť uctiť spomienku na Lauru Vicuňovú. Pri tej príležitosti bude aj mládežnícka sv. omša z tejto spomienky. A naše sestry pozývajú v ten deň všetky dievčatá do Salezka na športové popoludnie, ktoré začne o 16:00 hod. Po mládežníckej sv. omši sú pozvané dievčatá pokračovať v programe aj spoločnou nocovačkou.
  7. V sobotu, 19. januára, bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej dobe, aby sa dostavili v sobotu o 9:00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Aby ste počas duchovnej obnovy mohli byť chvíľku nerušení, zabezpečíme aj asistenciu k deťom. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným občerstvením, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Antona, opáta.

V nedeľu je druhá nedeľa v cezročnom období.