Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 9. 12. 2018

   1. Počas adventu máme v našom kostole aj rorátne sv. omše pri sviečkachkaždý utorok o 6:30 hod. Pozývame vás aj touto formou k duchovnej príprave na Vianoce. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše.
   2. Začali sme predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
   3. Dnes večer, o 18:00 hod. bude v katedrále sv. Františka Xaverského slúžená omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.
   4. Počas adventných nedieľ naši animátori ponúkajú na predaj knihy z vydavateľstva don Bosca. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omšiach o 9:00, 10:30, 11:45 a 18:30 a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
   5. Zbierka na charitu bola vo výške 500 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
   6. V sobotu, 15. decembra, bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej dobe, aby sa dostavili v sobotu o 9:00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Aby ste počas duchovnej obnovy mohli byť chvíľku nerušení, zabezpečíme aj asistenciu k deťom. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným občerstvením, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
   7. Dnes popoludní o 15:30 sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom dolu pri opornom múre. Toho roku sa môžete tešiť na novinku, obohatenie tohto stretnutia o kapustnicu a iné Vianočné pochúťky, ktoré si pre Vás pripravujú mladí aj starší z našej farnosti. Srdečne pozývame celé rodiny! Príspevkom za tieto dobroty, či iné Vianočné výrobky chceme pomôcť chudobným rodinám.
   8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

V piatok je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa.