Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu – 23. 12. 2018

  1. Dnes je posledná možnosť zakúpiť si knihy z vydavateľstva don Bosca. Výber kníh sme po prvých nedeliach rozšírili o nové tituly. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omši (pozn.: okrem rannej a večernej)  a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
  2. Dnes popoludní bude v našom kostole predvianočné spovedanie v čase 15:00 – 18:00 hod. Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia, aby sme mohli prijať Pána Ježiša počas Vianočných sviatkov do čistého srdca.
  3. Počas predvianočného spovedania bude prebiehať aj spoločná duchovná obnova pred Vianocami, ktorá začne o 15:00 hod. v kostole. Aj takto máte možnosť sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a dobre sa pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  4. Dnes počas detskej sv. omše o 10:30 hod., skauti prinesú Betlehemské svetlo do nášho kostola. Po tejto sv. omši bude k dispozícii počas celej nedele a pondelka vo vestibule kostola.
  5. Zajtra, v pondelok, bude sv. omša aj ráno o 7:00 hod.
  6. Zajtra, v pondelok večer, začína Vianočné liturgické obdobie. Vianočné omše v noci budeme sláviť o 22:00 hod. a 24:00 hod.
  7. V utorok, 25. 12. je slávnosť Narodenia Pána. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku. V tento deň je vianočná ofera. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  8. V stredu, 26. 12. je sviatok Štefana. Sv. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku, okrem sv. omše o 11:45 hod.
  9. Budúcu nedeľu je sviatok sv. rodiny. Na sv. omšiach dopoludnia bude aj obnovenie manželských sľubov. Preto povzbudzujeme manželov, aby pri sv. omši sedeli spolu.
  10. Rozpis sv. omší počas Vianoc nájdete aj na našej webovej stránke.
  11. Dávame do pozornosti, že Vianočné betlehemské pásmo „Pastierske Vianoce“ sa uskutoční 29.  decembra o 18:00 hod. Všetci ste srdečne ste pozvaní. Predchádzať mu bude sv. omša o 17:00 hod. za sprievodu kolied.
  12. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4 – výnimočne v štvrtok, 27. 12. o 16:00 hod.

Liturgické oznamy

V utorok je slávnosť narodenia Pána.

V stredu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka.

V štvrtok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu.

V piatok je sviatok sv. neviniatok, mučeníkov.

Sobota sa slávi ako piaty deň v oktáve narodenia Pána.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa po narodení Pána, sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.