Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 2. 12. 2018

  1. Dnešnou nedeľou začalo ADVENTNÉ liturgické obdobie a teda aj nový liturgický rok C. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu Narodenia Pána.
  2. Počas adventu budú bývať v našom kostole aj rorátne sv. omše pri sviečkachkaždý utorok o 6:30 hod. V utorky teda sv. omše o 7:00 hod. už nebudú. Úmysel rannej sv. omše bude slávený počas rorátnej sv. omše. Pozývame vás aj touto formou k duchovnej príprave na Vianoce. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Najbližšia rorátna sv. omša už tento utorok.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva  pred Sviatosťou oltárnou. Pobožnosť začne o 15:00 hod. v kostole.
  4. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
  5. štvrtok pred prvým piatkom bude po večernej sv. omši mládežnícka animovaná adorácia pred sviatosťou oltárnou.
  6. V sobotu, 8. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11:45 hod.
  7. Deviatnik pred týmto sviatkom Nepoškvrnenej P. Márie sa modlievame vždy po večernej sv. omši. Kvôli tomu bude večerná sv. omša v našom kostole aj v pondelok večer.
  8. Taktiež v sobotu, 8. decembra, bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Rodičom pripomíname, že budeme mať Vianočné posedenie, na ktoré je možné priniesť drobné občerstvenie.
  9. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
  10. Budúcu nedeľu, 9. decembra, o 18:00 hod. bude v katedrále sv. Františka Xaverského slúžená omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.
  11. Počas adventných nedieľ naši animátori ponúkajú na predaj knihy z vydavateľstva don Bosca. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omšiach o 9:00, 10:30, 11:45 a 18:30 a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
  12. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  13. Na budúcunedeľu, 9. decembra sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom dolu pri opornom múre. Toho roku sa môžete tešiť na novinku, obohatenie tohto stretnutia o kapustnicu a iné Vianočné pochúťky, ktoré si pre Vás pripravujú mladí aj starší z našej farnosti. Srdečne pozývame celé rodiny! Príspevkom za tieto dobroty, či iné Vianočné výrobky chceme pomôcť chudobným rodinám.
  14. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza, hlavného patróna našej diecézy

V piatok je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

V sobotu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa.