Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu – 16. 12. 2018

  1. Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým naším animátorom a farníkom, ktorí sa veľkodušne vložili do prípravy a realizácie akcie „Mikuláš“ minulú nedeľu. Vďaka obetavosti týchto ľudí sme pri charitatívnych Vianočných trhoch na tejto akcii vyzbierali 355€, ktoré teraz na Vianoce pomôžu chudobným rodinám z našej farnosti.
  2. V utorok Vás pozývame na poslednú rorátnu sv. omšu pri sviečkach v kostole o 6:30 hod.
  3. Aj dnes máte možnosť zakúpiť si knihy z vydavateľstva don Bosca. Výber kníh sme po prvých nedeliach rozšírili o nové tituly. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omši (: okrem rannej a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
  4. Budúcu nedeľu bude v našom kostole predvianočné spovedanie v čase 15:00 – 18:00 Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia, aby sme mohli prijať Pána Ježiša počas Vianočných sviatkov do čistého srdca.
  5. Počas predvianočného spovedania bude prebiehať aj spoločná duchovná obnova pred Vianocami, ktorá začne o 15:00 hod. v kostole. Aj takto máte možnosť sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a dobre sa pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  6. Rozpis sv. omší počas Vianoc nájdete už teraz na našej webovej stránke.
  7. Dávame do pozornosti už teraz, že Vianočné betlehemské pásmo „Pastierske Vianoce“ sa uskutoční 29. decembra o 18:00 hod. Všetci ste srdečne ste pozvaní. Predchádzať mu bude sv. omša o 17:00 hod. za sprievodu kolied.
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa.