Pane daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia

Záver roku 2018 sa rozhodla partia deviatich chalanov prežiť na duchovných cvičeniach v Banskej Belej. Využiť čas medzi sviatkami a zároveň na konci roka sa ukazuje ako veľmi vhodné. Človek si môže lepšie zhodnotiť uplynulý rok aj z duchovného hľadiska.

Kazateľom duchovných cvičení bol Juraj Kovaľ, ktorý si vybral tému Rozlišovania. Rozlišovanie Božej vôle, počúvanie Božieho hlasu a najmä formovanie srdca. Spolu s poslucháčmi si prešiel témy Čistého srdca, odovzdanosti srdca, znaky tvrdého srdca, bolesti, ktorá očisťuje a na záver srdce plné lásky a viery.

Účastníkom duchovných cvičení don Juraj viackrát zdôraznil, že nie sú dôležité jeho príhovory, ale to, aby sa dokázali stretnúť s Bohom. To je možné najmä pokiaľ si vytvoríme vhodné podmienky – akustické aj vnútorné ticho. Takýchto možností mali chalani počas chvíľ ústrania viac než dosť.

Téma duchovných cvičení vychádzala zo Žalmu 95:

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.

Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom; tí veru moje cesty neznajú. Preto som v svojom hneve prisahal:
Nevojdú do môjho pokoja.“

Počas duchovných cvičení musí byť zabezpečený určitý komfort a o ten sa staral tiež kazateľ Juro. Bol tiež kuchárom a pripravil znamenitú kapustnicu, či pečené bravčové mäso podľa receptu od sestry Alenky. V druhej polovici cvičení prišla výpomoc v podobe rodiny Lafférsovcov, ktorí pomohli Jurovi v kuchyni.

Na záver duchovných cvičení mali účastnici možnosť vykonať si generálnu svätú spoveď a určili si tiež predsavzatie, s ktorým vykročia do nasledujúceho roka. Po dobrom nedeľnom obede mladí upratali a postupne sa rozišli domov, späť do uponáhľaného  a hlučného sveta. Sú však posilnení a možno práve oni sa môžu stať nositeľmi zmeny, ktorú tento svet tak veľmi potrebuje.

Fotogaléria

27. - 30. 12. 2018

dátum

Banská Belá

miesto

Norbert Gura, Katka Lafférsová, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.