Rodina, hecni sa!

V nedeľu 14. októbra sa pod oporným múrom v Sásovej konala rodinná akcia. Vďaka peknému počasiu a teplému slniečku boli podmienky priam dokonalé. Tie využili deti, mladí, ale hlavne rodiny. Mali možnosť zažiť tradičné oratko mimo saleziánskeho strediska. Popri tom si mohli prostredníctvom pripravených aktivít a výziev utužiť vzťahy v rodine, zažiť zábavu a lepšie sa spoznať. Jednou z výziev bolo vyzbierať vrecko smetí, a tým pomôcť k čistote a poriadku na našom sídlisku. Najviac však zaujalo zavesené vrece s pukancami, ktorých počet si mohli účastníci tipnúť. Ten, kto bol najbližšie, sa stal majiteľom všetkých pukancov. Celkovú atmosféru spríjemňovala hudba a farbami pokreslené tváre rodín, ktoré sa nebáli navzájom pomaľovať. Pocity z tohto poobedia by sa dali zhodnotiť myšlienkou akcie: „Rodinu tvoríme spoločne.“ Potvrdil to aj jeden z organizátorov Martin Širáň:
„počas akcie panovala príjemná atmosféra. Sme veľmi spokojní s tým, ako dopadla a dúfame, že sa nám niečo podobné podarí aj do budúcna.“
Jakub Murin

Fotogaléria

14.10.2018

dátum

ihrisko pod oporným múrom, Sásová

miesto

Alžbeta Širáňová, Natália Molitorisová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.