Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 7. 10. 2018

  1. Všetky deti, ktoré sa toho roku začínajú pripravovať na prvé sv. prijímanie pozývame spolu s ich rodičmi na prvé stretnutie, IMOS, budúcu sobotu, 13. októbra o 16:00 hod. do nášho saleziánskeho strediska.
  2. Taktiež pripomíname, že budúci týždeň sa uskutoční prvé stretnutie budúcich birmovancov a ich rodičov. Stretneme sa v stredu, 10. októbra o 19:00 hod. v saleziánskom stredisku.
  3. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier každý deň po večernej sv. omši.
  4. Budúci piatok Vás pozývame na Mariánsky nočný výstup spojený s východom slnka. Pôjde sa na Kriváň vo Vysokých Tatrách. Kto by mal záujem pridať sa, nech sa hlási u saleziána Juraja Kovaľa, kde sa dozvie viac informácií.
  5. Budúcu nedeľu pozývame všetky deti, mladých a celé rodiny na akciu s názvom „Rodina, hecni sa.“ S našimi animátormi už chystáme veľa zaujímavých hier a chceme tak vysunúť naše oratko aj na sídlisko. Stretneme sa v nedeľu, 14. októbra o 15:30 hod. dolu pri opornom múre.
  6. Ďakujeme Vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40-hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
  7. Taktiež sa vám chceme poďakovať za hojnú účasť na SALEZKO púti v Starých Horách, ktorá sa uskutočnila minulú nedeľu. Vďaka, že ste boli ochotní vstať, mnohí aj putovať a tak spolu sa spojiť v modlitbe za naše sídlisko. Aj keď to bol nultý ročník, bolo nás vyše sto. Bohu vďaka.
  8. Budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok.