Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 4. 11. 2018

    1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
    2. Nezabudnime, že do štvrtku máme stále možnosť získavať odpustky pre duše v očistci tým, že navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. A splnením aj ďalších podmienok (sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu).
    3. Z dôvodu získavania odpustkov pre duše v očistci bude sv. omša v našom kostole aj v pondelok večer o 18:30 hod.
    4. V sobotu 10. novembra16:00 hod. bude IMOS – stretnutie prvoprijímajúcich detí  a ich rodičov.
    5. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V piatok je sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky.

V sobotu je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je tridsiata druhá nedeľa v období cez rok.