Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 28. 10. 2018

   1. V štvrtok, 1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu, okrem sv. omše o 11:45.
   2. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
   3. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
   4. V týchto dňoch povzbudzujeme všetkých veriacich k  spovedi, aby sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Sú dve možnosti ako získať odpustky.
   • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť aj akúkoľvek  pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
   • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Aj tu treba splniť aj ďalšie podmienky (Sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu). Jedna svätá  spoveď však stačí na všetky odpustky.

Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v očistci, aby prišli čím skôr do neba. Oni sami si už pomôcť nemôžu. Možno aj my raz budeme potrebovať takúto pomoc.

  1. V utorok odchádzajú naši animátori na púť po stopách dona Bosca do Turína a štvrtok animátori chlapci začínajú svoje duchovné cvičenia. Myslime na všetkých v svojich modlitbách.
  2. V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.
  3. Zbierka na misie bola vo výške 450€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  4. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok.

V piatok je spomienka na všetkých verných zosnulých.

Budúca nedeľa je tridsiata prvá nedeľa v období cez rok.