Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 9. 9. 2018

  1. Deti, mladí a rodiny sa už môžu tešiť na veľmi pekné a pestré ponuky nášho SALEZKA aj v novom školskom roku. Naši animátori spolu so saleziánmi a saleziánkami už chystajú slávnostné otvorenie SALEZKA a nového hokejbalového ihriska, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 16. septembra o 16:00 hod. Odvtedy sa rozbehnú aj stretká, krúžky a celá činnosť oratka. Pozývame celé rodiny. Čaká vás veľmi bohatý program, ponuky pre deti aj dospelých, občerstvenie a hlavne predstavenie všetkých ponúk nášho SALEZKA počas celého školského roku.
  2. Od dnešnej nedele môžete prihlasovať deti na prípravu na prvé sv. prijímanie a birmovku. Prihlášky na obidve sviatosti si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Vyplnené ich treba odovzdať do konca septembra. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach. Deti, ktoré navštevujú Sitniansku, alebo Pieninskú základnú školu, prihlášku na prvé sväté prijímanie dostanú v škole na hodine náboženstva.
  3. Čo sa týka prípravy na birmovku, na tú sa môžu hlásiť žiaci, ktorí v tomto šk. roku navštevujú ôsmy, alebo deviaty ročník ZŠ, prípadne quartu alebo quintu gymnázia.
  4. Aj tento rok rozbiehame futbalový krúžok pre malých chlapcov od 4 do 10 rokov. Záujemci sa môžu dostaviť na futbalové ihrisko za naším strediskom vždy v štvrtok o 17:00 hod.
  5. V sobotu, 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našom kostole budú o 7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod. a o 18:00 hod.
  6. Budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
  7. V sobotu, 15. septembra sa bude konať národná púť k Patrónke Slovenska do Šaštína. Záujemci sa môžu informovať u pani Hrčkovej. Kontakt nájdete na nástenke. Bude sa organizovať spoločný autobus, ktorý bude vyrážať z Krivánskej o 5:30 hod.
  8. Srdečne pozývame manželské páry rôzneho veku a dĺžky manželstva na kurz MANŽELSKÉ VEČERY. Kurz začína v nedeľu, 30. septembra a sú ešte voľné miesta, preto neváhajte s prihlásením. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je sviatok Povýšenia sv. Kríža.

V sobotu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Budúca nedeľa je dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok.