Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 30. 9. 2018

  1. Dnes je posledná možnosť na prihlásenie na prípravu na birmovku a prvé sv. prijímanie. Prihlášky treba odovzdať sestre Monike za IMOS alebo don Jurajovi za birmovku. Taktiež ich môžete nechať aj v sakristii.
  2. Zajtra, 1. októbra, začíname 40 hodinovú eucharistickú adoráciu podľa Sv. Filipa Neriho. Z toho dôvodu bude sv. omša zajtra ráno o 7:00 hod. a po nej sa vyloží sviatosť Oltárna k ustavičnej poklone. V utorok budú sv. omše v normálnom čase ráno aj večer a pridá sa záverečná sv. omša o 22:00 hod., po ktorej sa sviatosť Oltárna uschová. Úmysly adorácie sú za uzdravenie od závislosti rôzneho druhu, za ozdravenie nášho sídliska, za dar viery, za kňazské a rehoľné povolania. Pozývame vás k modlitbe pred sviatosťou a prosíme, aby ste si zobrali aj konkrétny čas modlitby a ten zapísali do hárkov, ktoré sú vo vestibule kostola. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi.
  3. Mládežnícka animovaná adorácia bude v rámci 40 hodinovej adorácie v utorok po večernej sv. omši 18:30 hod.
  4. Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier každý deň po večernej sv. omši.
  5. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel.
  6. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  7. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci október. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

V utorok je spomienka sv. anjelov strážcov.

V štvrtok je spomienka sv. Františka Assiského.

Budúca nedeľa je dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok.