Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 16. 9. 2018

  1. Dnes popoludní o 16:00 hod. Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie SALEZKA a nového hokejbalového ihriska. Pozývame celé rodiny. Čaká vás veľmi bohatý program, ponuky pre deti aj dospelých, občerstvenie a hlavne predstavenie všetkých ponúk nášho SALEZKA počas celého školského roku.
  2. Pripomíname, že už môžete prihlasovať deti na prípravu na prvé sv. prijímanie a birmovku. Prihlášky na obidve sviatosti si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Vyplnené ich treba odovzdať do konca septembra. Viac informácií nájdete na samotných prihláškach. Deti, ktoré navštevujú Sitniansku, alebo Pieninsku základnú školu, prihlášku na prvé sväté prijímanie dostanú v škole na hodine náboženstva.
  3. Čo sa týka prípravy na birmovku, na tú sa môžu hlásiť žiaci, ktorí v tomto šk. roku navštevujú ôsmy, alebo deviaty ročník ZŠ, prípadne quartu alebo quintu gymnázia.
  4. Dnes je zbierka na energie. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  5. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah kántrových dní – poďakovanie za úrodu.
  6. Budúcu sobotu 22. septembra 2018 o 9:00 hod. pozývame všetkých ochotných ľudí z našej farnosti na veľkú jesennú brigádu. Pozývame Vás, aby sme si spoločne mohli trocha upratať v stredisku a okolí. Celostrediskovou brigádou Vás chceme prizvať k zveľadeniu prostredia, ktoré denne ponúka desiatky možností pre činnosť vSalezku, ktorý je domom pre nás všetkých. Brigáda bude trvať od 9:00 hod. do 16:00 hod. Dá sa prísť v hociktorú hodinu dňa, vždy to pomôže, aj ak len na chvíľu. Tí, ktorí by boli ochotní v sobotu prísť, nech sa zapíšu v sakristii, aby sme vedeli prichystať prácu a navariť dosť gulášu.
  7. Pokladnička, v ktorej sa robí neustále zbierka pre núdznych sa naplnila od mája do septembra sumou 360€. Za vaše milodary pán Boh zaplať. Touto sumou sme pomohli chudobnej farníčke na doplatenie nákladov v sociálnom zariadení.
  8. Srdečne pozývame manželské páry rôzneho veku a dĺžky manželstva na kurz MANŽELSKÉ VEČERY. Kurz začína v nedeľu, 30. septembra a sú ešte voľné miesta, preto neváhajte s prihlásením. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Kórejských mučeníkov.

V piatok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.

Budúca nedeľa je dvadsiata piata nedeľa v období cez rok.