Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 5. 8. 2018

    1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
    2. Budúci týždeň budeme s celou komunitou saleziánov odcestovaní. Budeme však mať zastúpenie a sv. omše budú v normálnom bohoslužobnom poriadku. Prosíme, aby ste všetky potrebné záležitosti na farskom úrade vybavovali po 14. auguste. Za pochopenie ďakujeme.
    3. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok premenenia Pána.

V stredu je spomienka sv. Dominika, kňaza.

V štvrtok je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.

V piatok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

V sobotu je spomienka sv. Kláry, panny.

Budúca nedeľa je devätnásta nedeľa v období cez rok.