Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 2. 9. 2018

  1. Od dnešnej nedele sú už sv. omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. V bežné dni budú znova aj ranné sv. omše o 7:00 hod. a v nedeľu aj sv. omša o 11:45 hod.
  2. Zbierka na energie minulú nedeľu bola vo výške 425€. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci september. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  4. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci september, deň modlitieb za duchovné povolania. Myslime v našich modlitbách aj na nové duchovné povolania z našej farnosti.
  5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  6. Na budúcu nedeľu budeme vzývať Ducha Svätého z príležitosti začiatku nového školského roka. Modlitba k Duchu Svätému, VENI SANCTE bude pri sv. omšiach o 9:0010:30 hod.
  7. V sobotu, 8. septembra o 10:30 hod. bude v našom kostole slávnosť skladania večných rehoľných sľubov. Tieto sľuby bude skladať aj naša sestra Paulína Mäsiarová. Sprevádzajme ju v modlitbách. Srdečne pozývame na túto liturgickú slávnosť našich sestier saleziánok.
  8. Deti, mladí a rodiny sa už môžu tešiť na veľmi pekné a pestré ponuky nášho SALEZKA aj v novom školskom roku. Naši animátori spolu so saleziánmi a saleziánkami už chystajú slávnostné otvorenie SALEZKA a nového hokejbalového ihriska, ktoré sa uskutoční o dva týždne, 16. septembra. Odvtedy sa rozbehnú aj stretká, krúžky a celá činnosť oratka.
  9. Srdečne pozývame manželské páry rôzneho veku a dĺžky manželstva na kurz MANŽELSKÉ VEČERY. Kurz začína v nedeľu, 30. septembra a sú ešte voľné miesta, preto neváhajte s prihlásením. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

V piatok je spomienka sv. Košických mučeníkov.

V sobotu je sviatok Narodenia Panny Márie.

Budúca nedeľa je dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok.