Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 26. 8. 2018

    1. V sobotu, 1. septembra sa bude v Košiciach odohrávať slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej. Záujemci, ktorí by sa chceli na túto slávnosť dopraviť spoločným autobusom, nech sa zapíšu v sakristii. Autobus bude odchádzať z parkoviska na Krivánskej pri penzióne o 4:00 hod. Ešte máme 20 voľných miest.
    2. Od budúcej nedele budú už sv. omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. V bežné dni budú znova aj ranné sv. omše o 7:00 hod. a v nedeľu aj sv. omša o 11:45 hod.
    3. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
    4. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci september. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
    5. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Moniky.

V utorok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V stredu je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa.

Budúca nedeľa je dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok.