Zážitkový tábor 2018 – 5. deň

14. 07. 2018

dátum

Hotel Bartoška

miesto

Alžbeta Ondrejková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.