Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 8. 7. 2018

      1. Minulý týždeň sa konal na Počúvadle prvý prázdninový tábor. Tento týždeň začína hokejbalový kemp, chlapská hrebeňovka a zážitkový tábor na Šturci. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými podporujete zdarný priebeh týchto prázdninových akcií.
      2. Upozorňujeme, že 1. septembra sa bude konať blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Záujemci, ktorí by chceli ísť na túto slávnosť spoločným autobusom do Košíc, sa už od dnešnej nedele môžu zapísať v sakristii.
      3. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

Budúca nedeľa je pätnásta nedeľa v období cez rok.