Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 29. 7. 2018

  1. Tento víkend sa v Prešove konalo národné stretnutie mládeže P18. Ďakujeme za Vaše modlitby. A spomeňme si v modlitbách aj na úmysel za plánovanie nového školského roka, ktoré začne budúci týždeň, aby sme sa nechali viesť Duchom Svätým
  2. Dávame do pozornosti, že sú voľné termíny pre prevzatie putovnej sochy Panny Márie do rodín. Zapísať sa môžete v sakristii.
  3. Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel ani najbližší štvrtok.
  4. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  5. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  6. Budúcu nedeľu nás naše sestry saleziánky pozývajú na slávnosť uvedenia do úradu novej provinciálky. Slávnosť sa bude konať v Badíne a začne omšou o 11:00 hod.
  7. Zbierka na energie bola vo výške 470€. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  8. Ďakujeme zvlášť jednému ružencovému spoločenstvu, ktoré prispelo osobitne na energie sumou 90€.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.

V stredu je spomienka sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.

Budúca nedeľa je osemnásta nedeľa v období cez rok.