Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 22. 7. 2018

  1. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými podporujete zdarný priebeh letných akcií s deťmi. Ďakujeme aj všetkým našim animátorom, ktorí vložili svoj čas do prípravy a organizácie týchto akcií. Tento víkend prebieha chlapčenský tábor a v štvrtok odchádzame s mladými na národné stretnutie mládeže P18 do Prešova. Prosíme o ďalšie modlitby.
  2. Upozorňujeme, že 1. septembra sa bude konať blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Záujemci, ktorí by chceli ísť na túto slávnosť spoločným autobusom do Košíc, sa stále môžu zapisovať v sakristii.
  3. Dávame do pozornosti, že sú voľné termíny pre prevzatie putovnej sochy Panny Márie do rodín. Zapísať sa môžete v sakristii.
  4. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  5. V sobotu, 21. júla je výročie dňa smrti banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Spomeňme si naňho v modlitbách.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.

V stredu je sviatok sv. Jakuba, apoštola.

V štvrtok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.

V piatok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.

Budúca nedeľa je sedemnásta nedeľa v období cez rok.