Farské oznamy na 9. nedeľu v období cez rok – 3. 6. 2018

  1. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci jún, deň modlitieb za duchovné povolania. Po večernej sv. omši vás pozývame na animovanú adoráciu pred sviatosťou oltárnou.
  2. V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred sviatosťou Oltárnou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole adorácia pred sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.
  4. Dnes popoludní pozývame všetky deti na tradičnú akciu DEŇ DETÍ pod oporným múrom dole v Sásovej. Čaká na Vás veľa pekných atrakcií. Začína sa o 15:30 hod.
  5. Oznamujeme vám, že máme ešte posledné voľné miesta na zážitkový tábor pre starších. Prihlásiť sa môžete ešte tento týždeň. Ostatné tábory sú už naplnené.
  6. Dávame do pozornosti, že sú voľné termíny pre prevzatie putovnej sochy Panny Márie do rodín. Zapísať sa môžete v sakristii.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Budúca nedeľa je desiata nedeľa v období cez rok.