Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 10. 6. 2018

    1. Budúcu sobotu, 16. júna, bude náš farník, Jožko Slávkovský vysvätený za kňaza. Kňazská vysviacka bude vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10:00 hod. Svoju primičnú sv. omšu bude Jožko sláviť v našom kostole v nedeľu, 17. júna o 10:30 Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. Sv. omša o 11:45 hod. preto nebude. Na primičnej sv. omši budú odslúžené teda obidva úmysly sv. omší.
    2. V sobotu o dva týždne, 23. júna, bude kňazská vysviacka našich spolubratov saleziánov v Poprade. Za kňaza bude vysvätený aj náš rodák, Tomáš Danko. Budeme organizovať dopravu autobusom. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii.
    3. Pre väčší záujem o DVD z muzikálu Ester sme dali urobiť dotlač. Kto by mal záujem, nech sa hlási u spolubrata Juraja Kovaľa.
    4. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola

V stredu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je jedenásta nedeľa v období cez rok.