Navštívili Titusa

Predposledný májový víkend sa opäť uskutočnil Stredisková škola animátorov (SŠA). Tentokrát sa 26 mladých spolu s koordinátormi vybralo do Bratislavy. Prijali ich saleziáni na Trnávke. Už vo vlaku sa mladí animátori rozdelili do tímov a dostali za úlohu prichystať raňajky alebo večeru počas víkendu, pričom sami zabezpečia aj nákup. V Bratislave bol prvou zastávkou obchod, kde mohli mladí rozdelení do tímov spraviť nákup. Času nebolo nazvyš a tu sa prvý krát mohli koordinátori poučiť pri stanovení časového odhadu. Na Trnávke si účastníci zložili veci a pridali sa ku spoločnej modlitbe deviatnika k Panne Márii Pomocnici, ktorou salezián Janko Jakubov uzavrel poobedené oratko. Na večernej mládežníckej omši hovoril don Tibor Reimer o rôznych úrovniach lásky, ktoré boli spomenuté v evanjeliu, kde sa Ježiš pýtal Petra trojitú otázku, či ho má rád. Mladí z nášho Salezka sa stihli zapojiť aj do večerného volejbalového turnaja. Hlavným bodom programu bola však aktivita Život. Tu si mohli vyskúšať rozhodovanie v živote, keď postupne prechádzali jeho jednotlivými fázami.

Sobota bola dňom plným zážitkov. Doobedie strávili animátori vo Vajnoroch. Správne, uhádli ste, prišli sem za Titusom Zemanom. V kostole spoločne slávili svätú omšu a boli sa pomodliť aj pri hrobe blahoslaveného Titusa Zemana. Predtým však zažili živú a zaujímavú prednášku Evky Rušinovej na tému Povolanie. Sestra Eva ich prekvapila svojou schopnosťou prečítať povahu človeka. Poobede mladí navštívili sídla rôznych saleziánskych organizácii na Miletičovej. Tu ich previedli sestra Majka Nagyová a členka predsedníctva Domky Kika Zelná. Chlapci a dievčatá sa v ďalšej časti programu rozdelili. Dievčatá šli na Mamateyku, kde si vypočuli svedectvo rodiny Mrázkovcov. Chlapci si zahrali mestskú hru, kedy zbierali indície a plnili výzvy. Nakoniec našli koordinátorov vo firme, kde pracuje Peter Dovičovič, dobrý kamarát Jura Kovaľa. S chlapcami sa podelil o svoj životný príbeh, ako sa dá stíhať rodina, Salezko aj práca. Ďalší program zahŕňal návštevu provinciálneho domu sestier na Kremnickej. Sestra Monika Skalová sa pýtala mladých na to, či vážia na saleziánoch a sestrách z Bystrice. Mladí sa tu posilnili aj duchovne – modlitbou Ruženca, aj fyzicky – spoločnou večerou. Bodkou za dnešným plným dňom bola návšteva Noci múzeí v centre Bratislavy. Výhľad na bratislavský hrad zo Starej Radnice bol veľkolepý.

V nedeľu doobeda sa mladí animátori dozvedeli viac o projekte Prijateľstvo, ktorý funguje na Trnávke. Projekt je zameraný na sprevádzanie a hovorili o ňom hostia Mišo, ktorý sprevádza a Paťo, ktorý je sprevádzaný. Po mládežníckej svätej omši nasledoval obed v záhrade u saleziánov na Trnávke. Posledným bodom programu v Bratislave bola zastávka na Hlbokej pri Lurdskej Jaskyni, kde sa mladí pomodlili Ruženec.

Martin Funiak

Fotogaléria

18. - 20. 5. 2018

dátum

Bratislava

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.